Sign In

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Reggio Emilia Yaklaşımı, küçük çocukları dünyalarını merak eden ve etraflarındaki her şeyi öğrenme konusunda güçlü bir potansiyele sahip bireyler olarak görür. Eğitimsel, psikolojik ve sosyolojik etkiler, çocukları anlama ve öğrenmeyi uygun yollarla teşvik etmeye çalışırken dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Reggio öğretmenleri, çocuklara iletişimi, kendini ifade etmeyi, mantıklı düşünmeyi ve problem çözmeyi teşvik eden çok çeşitli eğitim stratejilerini kullanır.

Reggio Emilia eğitiminde çocuğun bakış açısına tamamen saygı duyulur ve öğrencinin kendi eğitim yolunu izlemesi teşvik edilir. Bir çocuğun içsel potansiyeliyle birlikte merak duygusunun güdülenmesinin, öğrenmeye olan ilgiyi artıracağına ve uzun vadede öğrenmelerini ve başarılı olmalarını sağlayacağına inanılmaktadır. Her türlü öğrenmenin izleyeceği yolu ve yönü nihai olarak belirlemesi gereken, bu merak ve potansiyeldir.

Çocuğunuz için bir anaokulu veya kreş seçerken çocuğun kendi öğrenme sürecini yönlendirme ve yönetme yeteneğine sahip olarak görüldüğü bir ortamı tercih etmek istiyorsanız, Reggio Emilia yaklaşımı düşünmek istediğiniz bir yöntem olabilir.

Reggio Emilia Yaklaşımının Gelişimi

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ebeveynler çocuklarına öğretim vermenin bir yolunu arıyorlardı. Gelişimin ilk yıllarının çocuklara yardım etmek için en iyi zaman olduğunu gördüler ve çocukları eğitmeye yönelik bu benzersiz yaklaşım, ebeveynler tarafından İtalya’nın Reggio Emilia çevresindeki köylerde kuruldu. Böylelikle “Reggio Emilia yaklaşımı” olarak adlandırılan bu eğitim stratejisini kullanmaya başladılar.

Reggio Emilia ve çevresindeki köyler bugün hala bu ilkeleri takip etmektedir. Öğrencilere, sanat geçmişine sahip öğretmenler ve atölyeciler tarafından eğitim verilir.

Reggio Emilia Yaklaşımının İlkeleri:

Reggio Emilia yaklaşımı, bir çocuğun doğal gelişimine odaklanmak için dört temel ilkeyi kullanan bir erken eğitim veya okul öncesi felsefesidir. Bu ilkeler:

 • Müfredat: Bir sınıfın müfredatı, çocukların özel ilgi alanlarına göre oluşturulur. Müfredat konuları, çocuklarla ve aileleriyle konuşarak ve çocukların ilginç bulduğu şeylerden (su birikintileri, dinozorlar vb.) elde edilir. Öğretmenler, sınıflarında çocuklara hangi projelerin en uygun olacağına, hangi materyallere ihtiyaç duyulacağına karar vermek için ekip planlama oturumlarındaki notları ve gözlemleri karşılaştırır.
 • Projeler: Projeler, çocukların ilgi alanları hakkında toplanan bilgilere dayanan kapsamlı kavram ve fikir çalışmalarıdır. Projeler genellikle çocuklara macera olarak sunulur ve bir veya iki haftadan tüm okul yılına kadar sürebilir. Öğretmenler, bu projelerde danışman olarak hareket ederek, çocukların araştırmalarını hangi yönde yapmak istediklerine, öğrendiklerini nasıl temsil edebileceklerine ve temsilleri için hangi materyallerin en uygun olacağına karar vermelerinde yardımcı olur.
 • Dokümantasyon: Çocukların okulda öğrendiklerini sergilemelerinin bir yoludur. Hem çocukların hem de öğretmenlerin gelişiminin belgelenmesi, Reggio Emilia yaklaşımının bir diğer önemli bileşenidir. Bu, bir çocuğun oluşturduğu bir proje veya okul yılı boyunca oluşturulmuş bir dizi çizim olabilir. Belgeleme, bir çocuğun öğrenmedeki ilerlemesini göstermenin bir yoludur.
 • İşbirliği: İşbirliği fikri, bir çocuğun bilişsel gelişimini ilerletmek için gerekli görülüyor. Hem büyük hem de küçük gruplar, diyaloglar, karşılaştırmalar, müzakereler ve diğer önemli sosyal becerileri kullanarak problem çözmek için birlikte çalışmaya teşvik edilir. Gruba ait olma duygusu ile benlik duygusu arasında bir denge sağlamak konusunda gelişim sağlanır.

Reggio Emilia Yaklaşımında Öğretmenin Rolü

Öğretmenler, Reggio Emilia sınıfında ikili bir rol oynamaktadır. Birincil rolleri, çocuklarla birlikte öğrenmek, bir rehber ve kaynak olarak öğrenme deneyimlerine katılmaktır. Bir Reggio Emilia öğretmeni, çocukların ve sınıf topluluğunun gelişimini her zaman dikkatli bir şekilde izlemeli ve gözlemlemelidir.

Reggio Emilia Yaklaşımında Sınıfın Önemi

Sınıf, Reggio Emilia okullarında “üçüncü öğretmen” olarak anılır. Montessori yaklaşımına çok benzer şekilde, farklı ilgi alanlarının kolayca keşfedilmesine izin veren bir ortam oluşturmaya büyük özen gösterilir. Yukarıda bahsedilen belgeler genellikle çocukların göz hizasında tutulur, böylece onlar da yıl içinde nasıl ilerlediklerini görebilirler. Gerçek yemek takımları, masa örtüleri, bitkiler ve hayvanlar gibi ev eşyaları, rahatlatıcı, “ev gibi”, sıcak ve samimi bir sınıf ortamına katkıda bulunur.

Reggio Emilia yaklaşımı günümüzde birçok anaokulunda tercih edilen bir öğrenim şeklidir. Çocukların çeşitli ilgi alanlarına özen göstererek üretilen eğitim stratejileri ile çocuklar daha efektif bir şekilde öğreniyorlar ve dünyayı tanıyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


  Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


   Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


    Online Hizmet Başvurusu