Sign In

Öğrenme Güçlüğü Müdahale Programı

Özel öğrenme güçlüğü DSM V’e göre okuma, yazma ve matematik alanlarındaki güçlükleri içermektedir. Eğitim sistemindeki akademik başarı ile doğru orantılıdır. Çocuğun bilgiyi kazanmakta yaşadığı zorluktur.

Özel Öğrenme Güçlüğü Türleri

 1. Okuma güçlüğü (Disleksi)
 2. Yazma güçlüğü (Disgrafi)
 3. Matematik (Diskalkuli)

Özel öğrenme güçlüğünü nasıl fark ederim?

Okul öncesinde sık görülen belirtiler
 • Sağını solunu ayırmada güçlük çekmek
 • Dil gelişiminde gecikme
 • Komutları almakta ve yerine getirmekte güçlük
 • Ritmik saymada güçlük
 • Renkleri tanımakta güçlük
 • Dikkatin kısa süreli olması
 • Sesli harfleri karıştırma tanıyamama
 • El göz koordinasyon bozukluğu
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmede zorluk
 • Zaman kavramının tam oturmaması
 • Olayları oluş sırasına göre ifade edememe
 • Akademik çalışmalardan kaçınma
 • Atma azalma kavramlarını algılayamama
İlkokul Döneminde Görülen Belirtiler
 • Okumaya geçişte zorluk
 • Hecelemede zorluk
 • Satır tutturamama
 • İmla kurallarına uyamama
 • Büyük harf küçük harf karıştırma
 • Harfleri ters yazma özellikle b ve d
 • Toplama çıkarmada eldeli işlemlerde zorlanma
 • Yön bulamama
 • Dikkatin çabuk dağılması
 • Şekil zemin ayırmada zorluk
 • Akademik çalışmalardan kaçınma
 • Okula ve ödevlere karşı isteksizlik
 • Çoklu komutları algılamakta zorluk
 • Olayları oluş sırasına göre ifade etmekte zorlanmak
 • Ardıl işlemlerde zorluk
Erken müdahale programı tanı öncesi risk grubundaki okul öncesi dönem çocuklara uygulanan, bire bir ve çocuğa özel bir programdır.
Müdahale programı tanı konulduktan sonra uygulanan çocuğa özel hazırlanmış bir programdır. Çalışmaları yürüten uzman çocukla iletişimini sürdürürken aynı zamanda aile ve çocuğun çevresiyle de iş birliği içerisinde olmalıdır. Ön test ve son test çalışması ile takip edilen programda gerekli görüldüğünde dil terapisti, duyu bütünleme uzmanı gibi diğer branşlardan da destek alınır.

Müdahale programı nasıl uygulanır?

 • Özel Öğrenme Güçlüğü Müdahale Programı bütüncül bir çalışma gerektirir. Sürece sadece çocuk değil çocuğun anne-babası ve öğretmeni de dahil olur ve katkı sağlar. Yüz yüze ve online bir şekilde yürütülebilmektedir. En az 3 ay maksimum 1 yıl sürebilir.
 • Özel öğrenme güçlüğünde riskli gruplar, sınıf içi gözlemler gelişim tarama envanterleri, okul olgunluğu testleri ve ön belirti tarama listeleri ile tespit edilir.
 • Tanılama için ise Wısc-4, CAS, Moxo gibi ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları başarıyla tamamlanmış uluslararası ölçekler kullanılır. Bu ölçeklerin değerlendirilmesine göre bilişsel müdahaleler yapılır.
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuklar başarısızlığı içselleştirebilirler ve özgüven kaybı yaşayabilirler. Okulda ve evde tembel olarak etiketlendirilebilirler.
 • Öğrenme ile ilgili bu yanlış inançların yeniden çerçevelendirilmesi için bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullanılır. Sokratik sorgulama yöntemi ile de kaybedilen özgüven yeniden aşılanır.
 • Anksiyete ve depresif ruh halinden dolayı 5-8 yaş arası çocuklarda oyun terapisi, 8 yaş üstü çocuklarda ise kum tepsisi tekniğiyle de çalışılır.
 • Süreç içerisinde anne-babaya çocuğun duygu durumu, başarıya olan inancı, anne-baba tutumunun çocuğa etkileri, ders çalışma alışkanlıkları ile ilgili psikoeğitim verilir.
 • Okulla koordineli gidilerek sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni ile görüşmeler yapılır. Çocuğa hangi konularda katkı sağlanacağı ve gösterdiği gelişimlerle ilgili düzenli olarak görüşülür.
 • Sürecin sonunda çocuğa bir farkındalık kazandırılır. Dikkat süresini arttırma, ders başarısının daha iyi olması, başarı ile ilgili kaygılarını sağlıklı bir hale getirme hedeflenir. Öğrenme ile ilgili yanlış inançları sağlıklı temellere dönüştürülür.

Sayfayı Paylaş :

Öğrenme Güçlüğü Müdahale Programı

Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


  Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


   Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


    Online Hizmet Başvurusu