Sign In

Kreş Yardımı

Kreş Yardımı Yönetmeliği

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 maddesine dayanılarak çıkarılan, 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete‘de Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi, 150 ve üzeri kadın çalışanı olan şirketlerin 0-6 yaşındaki çocukların bakılması için kreş açma veya kreşten faydalandırılmasını zorunlu tutar.  

Kreş yardımı yapması gerekirken yapmayan şirketler için riskler nedir?

 1. Çalışanın kıdem tazminatını ve birikmiş izinlerini alarak haklı sebeple iş akdini feshetme hakkı: Samsun ve daha sonra farklı bölge mahkemelerinde de emsal niteliğinde olan karar ile 150 üzeri kadın çalışanı olan iş yerinin kreş yardımı yükümlülüğünü yerine getirmemesi, çalışanın haklı sebeple iş akdini sonlandırması olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle iş yerinizde 150’den fazla kadın çalışan varsa ve kadın çalışanlarınız için kreş yardımı yapmıyorsanız, bu haktan faydalanamadığı için kadın çalışanlarınızın iş akdini tek taraflı olarak haklı sebeple feshetmesinin ve içerideki kıdem tazminatı ve birikmiş izin ücretlerinin tamamını almasının getirdiği mali yük ve riskiniz bulunmaktadır.

 2. Kritik pozisyonlardaki çalışanların haklı sebeple iş akdini feshetmesi nedeniyle sözleşmelerinde belirtilmesine rağmen rakip şirkete transfer olmasının önündeki engel kalkar

 3. Özellikle evden çalışma döneminde çalışanın evde başına gelebilecek kazada çocuğu ile ilgilenmek zorunda olması nedeniyle yaşadığı yorgunluk ve stresi öne sürerek tazminat hakkı elde edebilir.

Kreş yardımı yapması gerekirken yapmayan şirketler için cezalar nedir?

Az tehlikeli sınıftaki iş yerleri için 3.832 TL; tehlikeli sınıftaki iş yerleri için 5.110 TL; çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri için ise 7.665 TL tespit tarihinden itibaren aylık olarak idari para cezası uygulanır.

Şirketler hangi yollarla Kreş Yardımı yapabilir?

Şirketlerin yapmak zorunda olduğu yasal kreş yardımı yönetmeliğe uygun olarak ancak iki şekilde yapılabilir:

 1. Kreş açma

 2. Kreşten faydalandırılma

Dolayısıyla kadın çalışana nakdi olarak verilen kreş yardımı yönetmeliğe uygun bir model değildir.

Öte yandan kreş açmak ise şirketler açısından kreşten faydalandırma modeline göre hem buna ayırmaları gereken iş gücü hem de maliyet anlamında çok daha fazla kaynak ayırmaları anlamına gelir. Daha önceden iş yeri kampüsü içinde kreş açma modelini deneyen bir şirkette çalışanların çocukları arasındaki minik kavgaların çalışanlara da yansıması ve çalışanların ünvanlarına göre çocuklarına ilgi beklemesi gibi yaşanılan tecrübeler, kreşin kapatılarak kreşten faydalandırılma modeline geçilmesine sebep olmuştur.

Kreşten faydalandırlma yoluyla yasal kreş yardımı yapmak için şirketler yaygın olarak 2 modeli tercih etmekteydi, ancak her ikisinin de dezavantajlarını ortadan kaldıran Kidoole aracılığı ile kreşten faydalandırma modeli dezavantajı olmayan tek sistemdir. Hızlıca bu modelleri inceleyecek olursak:

 1. Kreşi şirketin seçtiği model

 2. Kreşi çalışanın seçtiği model

 3. Kidoole modeli

Kreşi şirketin seçtiği model

Bu modelde şirket bir veya birkaç kreşle anlaşma yapar.

Kreşin seçimi, sözleşme yapılması, denetlenmesi, servis aracı gerekiyorsa (iş yerine 250 metreden daha uzak olması durumunda) sağlanması gibi operasyonel yükleri de beraberinde getirir. Ancak bunlardan çok daha önemli risk ve dezavantajları ise:

 • Çocuğun başına kreşte gelebilecek kaza ve olaylardan müteselsil olarak sorumludur, çünkü kreş seçimini şirket yapmıştır. Kadın çalışanın, çocuğunun kreşte başına gelebilecek her türlü olayla ilgili şirkete rücu edebilme durumu vardır.

 • Kreşle ilgili şikayetlerin çözümü için insan kaynakları, satın alma, endüstriyel ilişkiler gibi departmanların kapısı çalınır, bunlar da şirket için ek kaynak demektir.

 • Alternatifin olmaması veya çok az olması nedeniyle çalışan memnuniyeti en düşük kreş yardımı modelidir.

Kreşi şirketin seçtiği modelde kadın çalışana verilen kreş yardımı bordroya yansıtılır ama SGK priminden ve gelir vergisinden muafiyet sağlanmaktadır.

Kreşi çalışanın seçtiği model

Bir önceki modelin içerdiği (çocuğun başına gelebilecek olaylarda şirketin de sorumluluğu, kreş şikayetleri, memnuniyetsizlik) risk risk ve dezavantajları önlemek için şirketler kreş seçimini çalışana bırakmayı tercih ederler.

Burada önemli olan şirketlerin ne tutarda kreş yardımı vereceği konusudur. Bunun için de olması gereken uygulama iş yerinin bulunduğu şehirdeki birkaç kreşte sağlanabilen kreş yardımı tutarı maksimum yardım tutarı olarak belirlenebilir. Örneğin İstanbul’da hem Anadolu hem de Avrupa yakasında aylık 1.000 TL’nin altında altında birçok kreş bulunabilmektedir. Bu tutarda bir kreş yardımı şirketi tüm sorumluluktan kurtaracaktır. Ancak örneğin 500 TL’ye tam zamanlı bir kreş bulmak mümkün olmayacağı için şirketin sağlayacağı 500 TL’lik kreş yardımı kreşten faydalandırılma sorumluluğunu yerine getirmez. Bu rakam birçok şehir için farklı olabilmektedir, dolayısıyla şirket çok fazla iş yerine sahipse farklı şehirlerde farklı tutarlarda kadın çalışanlara kreş yardımı sağlayabilir.

Bu model her ne kadar riski, şikayet ve memnuniyetsizliği önlese de beraberinde büyük bir operasyonel yük getirmektedir. Bazı operasyonel yükler aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanın seçtiği kreşin bakanlık tarafından uygunluğunun (faaliyet belgeleri vb.) kontrol edilmesi ve bunların arşivlenmesi. Bu noktada kreş ve anaokulu adını kullanmasına rağmen bakanlık tarafından tescillenmemiş “merdiven altı kreş” olarak tabir edilen kuruluşlara kreşten faydalandırılma yapılamayacağının, yapılması durumunda yönetmeliğe aykırı hareket edileceğinin altını çizmek isteriz.

 • Her ay kreşten çalışan adına kesilmiş olan faturanın talep edilmesi, buna göre banka üzerinden ödeme yapılması, bu fatura ve dekontların da 10 yıl süreyle arşivlenmesi gerekmektedir.

  • Çalışanı ödemeye aracı olarak kullanmak kesinlikle yasak olup, bu yasağın çiğnenmesi durumunda SGK primi ve gelir vergisi ödemelerinin şirket tarafından yapılması gereklidir.

  • Yapılan kreş yardımı tutarının üzerinde bir kreş ücreti söz konusu ise kreş iki ayrı fatura keser. Birisi kreş yardımı tutarı, diğeri kalan miktar kadar ve her ikisi de kadın çalışanın adına kesilir. Örneğin 1200 TL’lik bir kreş, şirket 1.000 TL yardım yapıyorsa 1.000 TL ve 200 TL olmak üzere iki fatura keser, 1000 TL olanı şirkete gönderir ve ödemeyi şirketten bekler; 200 TL çalışan annede kalır ve çalışan tarafından ödenir.

 • Çalışanların başka bir lokasyona taşınması vb. nedenlerle kreş değişikliği taleplerinde tüm süreç (yeni kreşin belge kontrolleri, şirketin muhasebe sistemine tanımlanması, faturaların banka üzerinden ödenmesi, fatura ve ödeme dekontlarının arşivlenmesi) baştan başlar.

Kreşi çalışanın seçtiği modelde de öncekinde olduğu gibi, kadın çalışana verilen kreş yardımı bordroya yansıtılır ama SGK priminden ve gelir vergisinden muafiyet sağlanmaktadır. Ancak ödemelerin çalışan aracılığı ile değil banka kanalı üzerinden olması gerektiğini tekrardan hatırlatmak isteriz.

Kidoole modeli

Kidoole modeli, kreşi veya anaokulu tercihini çalışanın yaptığı modelin bir türevi olup şirketinizin katlanmak zorunda kaldığı tüm operasyonel yükü almaktadır. Bu sayede şirketiniz risk almadan, hem çalışanlarınızın hem de şirketinizin memnuniyetini sağlamaktayız. Daha detaylı bilgi ve online toplantılar için lütfen info@kidoole.com üzerinden hemen randevu alın, sizin şirketinizi de Kidoole sistemine dahil edelim.

Nakdi yardım

Bazı şirketler kreşi şirketin seçtiği modeldeki risk ve şikayetler, kreşi çalışanın seçtiği modeldeki operasyonel yük nedeniyle nakdi yardım yapmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bu yönetmeliğe uygun değildir; yönetmelik kreş açma veya kreşten yararlandırılmayı açıkça ifade ettiği için şirketin sorumluluğunu yerine getirmesi anlamında gelmemektedir. Bu yüzden modeli nakdi kreş yardımı değil nakdi yardım olarak adlandırabiliriz.

Üstelik nakden yapılan tüm ödemelerde olduğu gibi şirket burada da SGK primi ve gelir vergisi nedeniyle net tutar üzerinden ortalama %43, maksimumda ise %63 ek maliyete katlanmaktadır.

Çoğu şirket nakdi kreş yardımı yaparken çalışanın çocuğunu kreşe gönderip göndermediğine de bakmadığı için kreşe göndermeyen çalışanlara da yapılan ödeme nedeniyle Kidoole modeline göre %80’den fazla ek maliyet oluşturan bir durum ortaya çıkmaktadır.

Özet

Umarız bu yazımız, siz şirket insan kaynakları ekiplerine riskleri, avantaj ve dezavantajlarıyla modelleri detaylı olarak anlatan ve değer katan bir çalışma olmuştur. Siz de Kidoole’nin SGK danışmanlarından bu konuda danışmanlık almak, kreş yardımı tutarı ve çalışanlarınızın memnuniyeti için nasıl destek olabiliriz diye hemen online bir toplantı yapmak isterseniz info@kidoole.com adresiyle, kurumsal mail adresiniz üzerinden iletişime geçin.


Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


  Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


   Deneme İngilizce Eğitimi Talep Et!


    Online Hizmet Başvurusu